Utrata ubezpieczenia zdrowotnego przez studenta

Wiadomo, że podczas okresu nauki każda osoba posiada ubezpieczenie zdrowotne. Co dzieje się jednak dalej, konkretnie kiedy kończymy studia? Krótko mówiąc, kiedy student/studentka traci ubezpieczenie zdrowotne? Odpowiedź na to pytanie znajdzie się w tekście.

Utrata ubezpieczenia zdrowotnego

Zacznijmy od dobrej wiadomości. Otóż, zazwyczaj jest tak, że prawo do świadczeń zdrowotnych wygasa 30 dni po zakończeniu ubezpieczenia. W przypadku studentów sytuacja jest jednak jeszcze bardziej korzystna, bo mówimy o czteromiesięcznym okresie. Kiedy ten okres mija to dana osoba traci tytuł ubezpieczenia, jak i prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Zastanawiacie się, co się dzieje w takiej sytuacji? Możliwe są dwa rozwiązania:

  • zdobycie tytułu do ubezpieczenia w inny sposób (przykładowo umowa o pracę)
  • zgłoszenie się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Jeśli zastanawiacie się czy przyczyna zakończenia nauki ma jakiś wpływ to możecie być spokojni. Przyczyna zakończenia nauki nie ma najmniejszego wpływu, zawsze jest czteromiesięczny okres ochronny.

Wiek

W tej części tekstu kilka słów na temat wieku, który odgrywa w naszym temacie dosyć ważną rolę. Otóż, jeżeli osoba mm powyżej 18 lat i kontynuuje naukę to znaczy, że jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, powszechne ubezpieczenie zdrowotne dotyczy ubezpieczonego i członków jego rodziny. Należy jednak zaznaczyć, że cała sprawa nie odnosi się do osób powyżej 26 roku życia. Każdy student w momencie przekroczenia tego wieku może stracić prawo do świadczeń zdrowotnych. Jeżeli w najbliższym czasie będziemy należeć do grona studentów powyżej 26 roku życia, musimy poinformować swoją uczelnię. W ten sposób dojdzie do zachowania ciągłości ubezpieczenia. Każda uczelnia ma w obowiązku zgłoszenie studenta do NFZ. Nie ma od tej zasady żadnego wyjątku. Na tym możemy zakończyć tekst. Od teraz ubezpieczenie zdrowotne dla studenta nie powinno mieć jakichkolwiek niejasności, wszystko zostało przystępnie przedstawione. Więcej znajdziesz na signal-iduna.pl.

1 Star2 Stars (+9 ocena, 5 głosów)
Loading...

Autorem tego bloga jest Marek

Jestem pasjonatem i zarazem wykwalifikowanym specjalistą branży ubezpieczeniowej. W wolnych chwilach czytam książki i uczę się grać na gitarze.